Školitelé doktorského studia dle programů

<< Přehled studijních programů

Základní údaje o školitelích

Antropologie

Biochemie a patobiochemie

Křepela Evžen, doc. MUDr., CSc. - Biochemie a patobiochemie.pdf
Říčný Jan, RNDr., CSc. - Biochemie a patobiochemie.pdf
Samcová Eva, prof. RNDr., CSc. - Biochemie a patobiochemie.pdf
Tůma Petr, doc. RNDr. Ing., Ph.D. – Biochemie a patobiochemie.pdf

Biologie a patologie buňky

Černá Marie, prof. MUDr., CSc. - Biologie a patologie buňky.pdf
Holada Karel, Ing., Ph.D. - Biologie a patologie buňky.pdf
Jirásek Tomáš, doc. MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky.pdf
Mandys Václav prof. MUDr., CSc. - Biologie a patologie buňky.pdf
Matěj Radoslav, doc. MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky.pdf
Móciková Heidi, MUDr., Ph.D. - Biologie a patologie buňky.pdf
Říčný Jan, RNDr., CSc. - Biologie a patologie buňky.pdf
Vernerová Zdeňka, doc. MUDr., CSc. - Biologie a patologie buňky.pdf

Biomechanika

Báča Václav, doc. MUDr., Ph.D. - Biomechanika.pdf

Experimentální chirurgie

Astl Jaromír, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Báča Václav, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Bartoníček Jan, prof. MUDr., DrSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Bartoška Radek, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Bayer Milan, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Bobek Vladimír, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Budera Petr, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Douša Pavel, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Drbal Karel, RNDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Dušková Markéta, prof. MUDr. CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Džupa Valér, prof. MUDr. CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Feyereisl Jaroslav, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Frič Vladimír, MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Grill Robert, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgiel.pdf
Gürlich Robert, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Havránek Petr, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Heráček Jiří, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Chlupáč Jaroslav, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Chovanec Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Jirásek Tomáš, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Kachlík David, prof. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Klézl Zdeněk, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Kloub Martin, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Krbec Martin, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Krofta Ladislav, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Kučera Eduard, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Kuchynka Pavel, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Liščák Roman, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Málek Jiří, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Maruna Pavel, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Naňka Ondřej, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Netuka Ivan, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Otčenášek Michal, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Pešl Tomáš, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Pirk Jan, prof. MUDr., DrSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Rokyta Richard, prof. MUDr., DrSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Skála-Rosenbaum Jiří, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Stingl Josef, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Straka Zbyněk, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Studený Pavel, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Sukop Andrej, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Tvrdek Miroslav, doc. MUDr. - Experimentální chirurgie.pdf
Urban Michael, doc. MUDr. - Experimentální chirurgie.pdf
Vališ Karel, Mgr., PhD., - Experimentální chirurgie.pdf
Vašáková Martina, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Vobořil René, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Vyhnánek František, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie.pdf
Zachoval Roman, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf
Zajíček Robert, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie.pdf

Farmakologie a toxikologie

Kmoníčková Eva, doc. RNDr., CSc. - Farmakologie a toxikologie.pdf
Patočková Jitka, doc. MUDr., CSc. - Farmakologie a toxikologie.pdf
Slíva Jiří, MUDr., Ph.D. - Farmakologie a toxikologie.pdf
Šustková Magdaléna, PharmDr., CSc. - Farmakologie a toxikologie.pdf
Votava Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Farmakologie a toxikologie.pdf

Fyziologie a patofyziologie člověka

Aldhoon Hainerová Irena, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Anděl Michal, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Arenbergerová Monika, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Arenberger Petr, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Bednář František, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Bernášková Klára, MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Brunerová Ludmila, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Bulvas Miroslav, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Černá Marie, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Čurila Karol, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Duška František, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Feyereisl Jaroslav, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Franěk Miloslav, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Gkalpakiotis Spyridon, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Gregor Pavel, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Hahn Aleš, doc. MUDr. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Janota Jan, doc. MUDr., PhD. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Jurčovičová Jana, doc. Ing., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Kettner Jiří, MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Kment Milan, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Kozák Tomáš, prof., MUDr., PhD., - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Kozler Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Kraml Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Krofta Ladislav, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Kršek Michal, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Málek Filip, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Mardešić Tonko, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Mareš Jan, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Moťovská Zuzana, prof. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Netuka Ivan, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Novák Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Osmančík Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Ošťádal Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Pachl Jan, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Polák Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Pometlová Marie, MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Rokyta Richard, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Rossmeislová Lenka, Mgr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Rychlík Ivan, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Straňák Zbyněk, doc. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Suková Sylvie, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Šlamberová Romana, prof. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Špaček Rudolf, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Štofková Andrea, PharmDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Toušek Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Trnka Jan, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Vaculín Šimon, doc. MVDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Vaněk Tomáš, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Widimský Petr, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf
Yamamotová Anna, doc., RNDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf

Imunologie

Černá Marie, prof. MUDr., CSc. - Imunologie.pdf
Heneberg Petr, RNDr., Ph.D. - Imunologie.pdf
Hromadníková Ilona, prof. RNDr., Ph.D. - Imunologie.pdf
Kučera Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Imunologie.pdf
Lipoldová Marie, doc. CSc. - Imunologie.pdf
Novák Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Imunologie.pdf
Vašáková Martina, doc. MUDr., Ph.D. - Imunologie.pdf

Lékařská biofyzika

Janík Václav, doc. MUDr., CSc. - Lékařská biofyzika.pdf
Rosina Jozef, prof. MUDr., Ph.D. - Lékařská biofyzika.pdf
Šuta Daniel, Ing. Ph.D. - Lékařská biofyzika.pdf
Tintěra Jaroslav, Ing., CSc. - Lékařská biofyzika.pdf
Vránová Jana, doc. Ing., CSc. - Lékařská biofyzika.pdf

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Černá Marie, prof. MUDr., CSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.pdf
Heneberg Petr, RNDr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.pdf
Hozák Pavel, prof. RNDr., DrSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.pdf
Hromadníková Ilona, prof. RNDr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.pdf
Kološtová Katarína, Mgr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.pdf
Kovář Jan, prof. RNDr., DrSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.pdf
Kozák Tomáš, prof. MUDr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.pdf
Lipoldová Marie, doc. CSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.pdf
Peková Soňa, MUDr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.pdf
Rossmeislová Lenka, Mgr., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.pdf
Souček Pavel, doc. RNDr., CSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.pdf
Šiklová Michaela, Ing., Ph.D. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.pdf
Štich Vladimír, prof. MUDr., Ph.D., - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.pdf
Vodička Pavel, MUDr., CSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.pdf
Žabka Jiří, MUDr., CSc. - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.pdf

Neurovědy

Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Bareš Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Bartoš Aleš, doc. MUDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Brunovský Martin, MUDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Bušková Jitka, MUDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Franěk Miloslav, doc. MUDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Fricová Jitka, MUDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Grünerová Lippertová Marcela, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Hájek Tomáš, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Horáček Jiří, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Höschl Cyril, prof. MUDr., DrSc. - Neurovědy.pdf
Kalvach Pavel, prof. MUDr., CSc. - Neurovědy.pdf
Kaping Daniel, Dr. rer. nat., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Keller Jiří, MUDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Kopeček Miloslav, MUDr., PhD - Neurovědy.pdf
Kopřivová Jana, PhDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Krištofíková Zdeňka, Ing., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Kubík Štěpán, RNDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Malíková Hana, doc. MUDR., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Mareš Jan, doc. MUDr., CSc. - Neurovědy.pdf
Mohr Pavel, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Nekovářová Tereza, RNDr. PhDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Novák Tomáš, MUDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Páleníček Tomáš, MUDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Praško Ján, prof. MUDr., CSc. - Neurovědy.pdf
Preiss Marek, doc. PhDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Rokyta Richard, prof. MUDr., DrSc. - Neurovědy.pdf
Stančák Jozef, prof. PhDr., CSc. - Neurovědy.pdf
Sumova Alena, PharmDr., CSc. DSc. - Neurovědy.pdf
Syka Josef, prof. MUDr., DrSc. - Neurovědy.pdf
Šlamberová Romana, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Španiel Filip, MUDr., Ph.D. - Neurovědy .pdf
Štětkářová Ivana, prof. MUDr., CSc. - Neurovědy.pdf
Šuta Daniel, Ing., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Vaculín Šimon, doc. MVDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Valešová Věra, RNDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Vlček Kamil, MUDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Vyklický Ladislav, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf
Yamamotová Anna, doc., RNDr., CSc. - Neurovědy.pdf
Zach Petr, doc. MUDr., CSc. - Neurovědy .pdf

Parazitologie

Kolářová Libuše, prof. RNDr., CSc. - Parazitologie.pdf

Preventivní medicína

Beneš Jiří, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Broukal Zdeněk, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Brůčková Marie, RNDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Čelko Alexander, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Černá Milena, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína.pdf
Čoček Aleš, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Dáňová Jana, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Dlouhý Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Doležal Tomáš, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Dostál Ondřej, JUDr., Ph.D. LL.M. - Preventivní medicína.pdf
Džupa Valér, prof. MUDr. CSc. - Preventivní medicína.pdf
Džupová Olga, doc. MUDr. Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Franeková Janka, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Gkalpakiotis Spyridon, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Gregor Pavel, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína.pdf
Grill Robert, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Gut Ivan, MUDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Hajer Jan, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Havlínová Miluše, PhDr. CSc. - Preventivní medicína.pdf
Hrnčíř Evžen, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Hromadníková Ilona, prof. RNDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Jírová Dagmar, MUDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Kebza Vladimír, prof. PhDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Kočka Viktor, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Kozák Tomáš, prof. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Kraml Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Krofta Ladislav, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Křepela Evžen, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Kříž Bohumír, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Křížová Pavla, MUDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Machala Ladislav, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Marx David, MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Moťovská Zuzana, prof. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Nemec Alexandr, doc. RNDr. et Dr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Němeček Vratislav, RNDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Osmančík Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Pauk Norbert, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Petráš Petr, RNDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Plavka Richard, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Polák Jan, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Provazníková Hana, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Rambousková Jolana, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Roubalová Kateřina, RNDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Rychlík Ivan, prof. MUDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Řasová Kamila, doc. PhDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Schalek Petr, MUDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Schneidrová Dagmar, doc. MUDr., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Skála-Rosenbaum Jiří, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Souček Pavel, doc. RNDr., CSc. - Preventivní medicína .pdf
Šiklová Michaela, Ing., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Štich Vladimír, prof. MUDr., Ph.D., - Preventivní medicína .pdf
Šustek Petr, JUDr., Ph.D., - Preventivní medicína.pdf
Toušek Petr, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Urban Jan, Ing., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Urbášková Pavla, RNDr., Ph.D., - Preventivní medicína.pdf
Václavíková Radka, Mgr., Ph.D., - Preventivní medicína.pdf
Vácha Marek, Mgr. et Mgr., PhD. - Preventivní medicína.pdf
Vignerová Jana, Ing., CSc. - Preventivní medicína.pdf
Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Widimský Petr, prof. MUDr., DrSc. - Preventivní medicína.pdf
Záhumenský Jozef, doc. MUDr., Ph.D. - Preventivní medicína.pdf
Žemličková Helena, MUDr., PhD. - Preventivní medicína.pdf

Vývojová a buněčná biologie

Hozák Pavel, prof. RNDr., DrSc. - Vývojová a buněčná biologie.pdf
Hubičková Heringová Lucie, MUDr., Ph.D. - Vývojová a buněčná biologie.pdf
Kovář Jan, prof. RNDr., DrSc. - Vývojová a buněčná biologie.pdf
Maňáková Eva, MUDr., Ph.D. - Vývojová a buněčná biologie.pdf


Poslední změna: 12. červen 2015 14:35 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor