Výzvy k podávání návrhů projektů

13. června 2017

Vyhlášení veřejné soutěže - AZV ČR na léta 2018- 2021

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 29. 5. 2017 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022. Zahájení řešení vybraných projektů je 1. 5. 2018, ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2021, předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců. Podávání žádostí na Oddělení VaV do 26. 6. 2017 do 23:59 hod.Poslední změna: 27. duben 2015 13:23 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor