• Věda a výzkum

Věda a výzkum


 

 


Aktuálně


Vyhlášení GAUK 2018

Opatřením rektora č. 42/2017 bylo vyhlášeno 15. kolo Grantové agentury Univerzity Karlovy pro rok 2018. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 9. října 2017 prostřednictvím aplikace přístupné ze stránek Grantové agentura UK. Lhůta pro podávání přihlášek na 3. lékařské fakultě končí dnem 15. listopadu 2017.

20. října 2017


Vyhlášení 20. ročníku Ceny Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense má za cíl oceňovat nejlepší diplomové, doktorské a vědecké práce a nejlepší pedagogy vysokých škol se zaměřením na technické obory a přírodní vědy – hledáme a oceňujeme nejlepší studenty, mladé vědce a pedagogy. Pokud se rozhodnete podat přihlášku, prosím o zaslání informace o jejím podání na odd. vědy 3. LF UK k rukám paní Skálové.

3. října 2017

Poslední změna: 4. září 2017 11:00 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor