• Věda a výzkum

Věda a výzkum


 

 


Aktuálně

Vyhlášení veřejné soutěže - AZV ČR na léta 2018- 2021

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 29. 5. 2017 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022. Zahájení řešení vybraných projektů je 1. 5. 2018, ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2021, předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců. Podávání žádostí na Oddělení VaV do 26. 6. 2017 do 23:59 hod.

13. června 2017


Prof.  E. Zvěřina, DrSc. obdržel Stříbrnou medaili UK

Prof.  E. Zvěřina 27. dubna 2017 obdržel z rukou rektora UK, prof. T. Zimy, Stříbrnou medaili Univerzity Karlovy za vynikající výsledky v pedagogické a vědecké činnosti a za zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru neurochirurgie.

12. května 2017


Vyhlášení 20. ročníku Ceny Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense má za cíl oceňovat nejlepší diplomové, doktorské a vědecké práce a nejlepší pedagogy vysokých škol se zaměřením na technické obory a přírodní vědy – hledáme a oceňujeme nejlepší studenty, mladé vědce a pedagogy. Pokud se rozhodnete podat přihlášku, prosím o zaslání informace o jejím podání na odd. vědy 3. LF UK k rukám paní Skálové.

11. května 2017

Poslední změna: 5. srpen 2016 11:57 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor