Transfer technologií (TT)

 1. Transferem Technologií na UK, který zajišťuje Centrum pro přenos poznatků a technologií UK - (CPPT) se rozumí:

    a. 

  Monitoring a podpora vědeckých výsledků s komerčním potenciálem,

    b. 

  Podpora komercializace odborných kompetencí fakulty (odborné služby),

    c. 

  Pomoc při ochraně duševního vlastnictví vzniklého na fakultě,

    d. 

  Podpora smluvního výzkumu fakulty s komerčními partnery,

    e. 

  Podpora vzniku a provozu fakultních spin-off firem.

 2. Role Technologických Skautů na fakultách UK:

    a. 

  monitoring vědeckých výsledku s komerčním potenciálem a reporting CPPT

    b. 

  zprostředkování služeb CPPT akademickým pracovníkům fakulty

 3. Aktivity Technologických Skautů na 3. LF UK:

    a. 

  do 31. 12. 2014 kontaktovat všechna fakultní výzkumná pracoviště a vypracovat plán osobních schůzek s vedoucími výzkumných pracovišť,

    b. 

  do 31. 6. 2015 zrealizovat schůzky dle bodu a) se dvěma cíli:

  1. popsat výzkumné portfolio fakulty pro potřeby případného smluvního výzkumu s komerčními partnery,

  2. vysvětlit jakou pomoc a služby mohou akademičtí pracovníci fakulty očekávat od CPPT a skautů při komercializaci vědeckých výsledků.

 4. Kontakt na Technologické Skauty 3. LF UK:

  • MUDr. Josef Fontana, , tel.: +420 267102410Poslední změna: 22. únor 2016 10:44 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor