• Studium
 • Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

V akademickém roce 1993/94 zahájila na 3. LF svoji činnost Univerzita 3. věku. Studium je určeno seniorům, kteří mají zájem získávat nové poznatky ve vybraných oborech. Na 3. LF probíhají dva typy studia:

Vybrané kapitoly z filosofie a etiky

Jednoleté studium (2 semestry) se zaměřuje na dějiny filosofie od řecké filosofie po filosofii 20. století v kombinaci s problematikou lékařství a lékařské etiky.


 • Výuku zajišťuje Ústav etiky 3. LF UK

 • Pro uchazeče o studium jsou v době od 15.5. do 15.6. k dispozici přihlášky k osobnímu vyzvednutí na vrátnici budovy děkanátu 3. LF UK na adrese Ruská 87 Praha 10. Přihlášku pro toto studium nelze stáhnout a vyplnit elektronicky.

 • Počet přijatých uchazečů je 30.

 • Po absolvování studia obdrží absolventi osvědčení Univerzity Karlovy.

 • Podrobnější informace podává sekretariát Ústavu etiky a humanitních studií.

 • Poplatek za studium je 150 Kč za akademický rok.


Aktuální informace:


 • Kapacita kurzu pro rok 2017/2018 byla naplněna a přihlášky již nejsou k dispozici na vrátnici 3. LF UK.

 • Vyjádření o přijetí do kurzu obdrží přihlášení účastníci emailem 16. června 2017.

 • Informace k zápisu obdrží přijatí účastníci v první polovině září, nejpozději však do 15. 9. 2017.


Zdravý životní styl člověka

Tříleté studium (15 seminářů v akademickém roce) je zaměřeno na problematiku ochrany a podpory zdraví.


 • Senioři se hlásí ke studiu na Ústav hygieny, odd. podpory zdraví dětí

 • Počet přijatých uchazečů je 80-100.

 • Po absolvování každého cyklu obdrží účastníci diplom 3. LF, po absolvování 3 cyklů obdrží osvědčení Univerzity Karlovy.

 • Informace o přihláškách naleznete v instrukcích pro přihlašování, které jsou ke stažení níže.

 • Podrobnější informace podá paní Ivana Hanáková z Ústavu hygieny, odd. podpory zdraví dětí.

 • Poplatek za studium je 150 Kč za akademický rok.

Dokumenty pro studující U3V

Informace pro zájemce o U3V.doc09.05.2017
Základy výživy7f.ppt02.05.2017
novinky toxikologie7-prezentace.ppt02.05.2017
ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY A INTOXIKACE a jejich prevence .ppt02.05.2017
Prihlaska_ U3V_VZOR.doc25.04.2017
2- porozumění užívání drog.pptx25.04.2017
1_epidemiologie - ESPAD 2015.pptx25.04.2017
U3V Zdravý životní styl - informace a instrukce pro přihlašování.pdf12.04.2017
Užívání tabáku u dětí a mládeže.ppt04.04.2017
U3V Domácí násilí.pdf28.03.2017
U3V-RIZIKA PRO DĚTI.pdf28.03.2017
Škola a zdraví U3V 2017.pdf14.03.2017
2 ročník LS 2017-1.doc07.03.2017
Obezita v dětské a adolescentním věku.pdf07.03.2017
2016_ZIVA_Sedlak et al._Obezita v detskem veku_zrcadlo spolecnosti Copy.pdf07.03.2017
ROČNÍKOVÁ PRÁCE 2017.docx28.02.2017
U3V - ppt - Výživa dětí.msg28.02.2017
2 Jak jedí české děti.pptx28.02.2017
3 Co_si_dat_na_talir.pdf28.02.2017
Výživa seniorů_web_Dana-Hrncirova_U3V.pptx20.05.2014


Poslední změna: 17. květen 2017 22:32 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor