Referát pro administraci výměnného programu Erasmus+


26. května 2017

Oslavy 30. výročí programu Erasmus na UK

Milí studenti, při příležitosti 30. výročí programu Erasmus na UK pořádá rektorátní Evropská kancelář oslavy, na které jsou srdečně zváni i zájemci o výjezd z naší fakulty. Program je přiložen.V případě dotazů prosím kontaktujte vedoucí Evropské kanceláře RUK ivana.herglova@ruk.cuni.cz


15. prosince 2016

Řešení krizových situací v rámci studentské mobility

Vážení studenti, vzhledem k narůstajícímu počtu mimořádných událostí a krizových situací týkajících se pobytů našich studentů v zahraničí bylo rozhodnuto o přijetí opatření pro minimalizaci dopadů postihující studenty. Tato opatření jsou ukotvena v Opatření rektora č. 33/2016. Více v detailu aktuality.


19. července 2016

Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí

Milé studentky, milí studenti, vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci Vám při cestách do zahraničí (nejen přes program Erasmus) doporučujeme využít aplikaci Ministerstva zahraničních věcí pro Dobrovolnou registraci občanů ČR při cestách do zahraničí, https://drozd.mzv.cz. Více v detailu aktuality.


18. července 2016

Srovnání počtu praktických stáží na fakultách UK

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali, že 3. LF se s 30 výjezdy stala druhou nejaktivnější fakultou UK v počtu vyslaných studentů na praktické stáže Erasmus+ . Ostatní lékařské fakulty zůstaly daleko na námi (1. LF – 15 výjezdů, LFHK – 7 výjezdů, 2. LF – 4 výjezdy, LFPL – 2 výjezdy).

 

Děkujeme za Váš zájem o výjezdy a věříme, že i přes finanční limity se nám podaří obdobné umístění udržet i v dalších letech.


18. července 2016

Navázání spolupráce s University of Sassari

Milé studentky, milí studenti, s potěšením Vám oznamujeme, že se nám podařilo navázat spolupráci s jednou z nejstarších italských univerzit – University of Sassari na Sardinii. Spolupráce bude probíhat v rámci studijních pobytů i praktických stáží pro studenty medicíny, dále budou mít možnost vyjet studenti fyzioterapie (bakalářské i postgraduální studium) a rovněž naši vyučující na výukové pobyty. Více informací o Univerzity of Sassari naleznete na webové stránce https://en.uniss.it. Věříme, že spolupráce touto věhlasnou univerzitou bude úspěšná.


18. července 2016

Jaké je být „erasmákem“ na 3. lékařské fakultě?

Milé studentky, milí studenti, ve Vita Nostra Revue 1/2016 naleznete na str. 81 – 82 článek „Jaké je být „erasmákem“ na 3. lékařské fakultě?“, jehož autorem je Benjamin Thorpe Plaza, student z Malagy, který na naší fakultě strávil akademický rok 2015/2016 v rámci studijního pobytu Erasmus+ a následně ještě letní praktickou stáž. Věříme, že Vám tento článek napomůže v rozhodování, zda svůj životopis obohatit o studijní nebo pracovní zkušenost ze zahraničí.


12. února 2016

Statistiky programu Erasmus+

Milí kolegové, milí studenti, rádi bychom se s Vámi podělili o nejnovější statistiky programu Erasmus+. V poslední uveřejněné statistice Evropské komise za rok 2013-14 je Univerzita Karlova na 5. místě v Evropě, co se počtu přijíždějících studentů Erasmus týče. Co se týče vyjíždějících studentů Erasmus, jsme celoevropsky na 10. místě.


18. srpna 2015

Jet nebo nejet na Erasmus?

Milé studentky, milí studenti, ve Vita Nostra Revue 2/2015 naleznete na str. 112 - 113 článek "Jet nebo nejet na Erasmus?", jehož autorkou je Raffaella Ergasti, studentka z Říma, která na naší fakultě strávila akademický rok 2014/2015 v rámci studijního pobytu Erasmus+. Věříme, že Vám tento článek napomůže v rozhodování, zda svůj životopis obohatit o studijní nebo pracovní zkušenost ze zahraničí.


Archiv aktualit, RSS kanál


Poslední změna: 2. únor 2016 16:33 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor