• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabízená témata

30. března 2017

Vliv nervové aktivity sítnice na patogenezi experimentální autoimunitní uveoretinitidy

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: PharmDr. Andrea Štofková, Ph.D.


29. března 2017

Behaviorální a neuroendokrinní důsledky perinatálního stresu u laboratorního potkana

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: MUDr. Klára Bernášková, CSc.


29. března 2017

Léky a environmentální toxiny ovlivňující mitochondriální funkci

Ústav/klinika: Laboratoř metabolismu a bioenergetiky 3. LF UK

Školitel: MUDr. Jan Trnka, Ph.D., MPhil.


28. února 2017

Molekulární biomarkery účinnosti protinádorových léčiv v experimentálních modelech a u pacientů se solidními nádory

Ústav/klinika: Státní zdravotní ústav/Odd. Toxikogenomiky, CTZB

Školitel: Mgr. Radka Václavíková Ph.D.


28. února 2017

Nové fenomény v drogové problematice – nové syntetické drogy, nová rizika

Ústav/klinika: Ústav farmakologie 3. LFUK v Praze

Školitel: PharmDr Magdalena Šustková, CSc


28. února 2017

Bolest u experimentálních modelů: mechanismy a měření

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: Doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.


13. února 2017

Epigenetické faktory ovlivňující neurogenezi u laboratorního potkana

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


5. února 2017

Genetická architektura hyperurikémie a dny

Ústav/klinika: Revmatologický ústav

Školitel: Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.


31. ledna 2017

Glukokináza jako příčina vzniku diabetu, familiární hyperglykémie a nádorových onemocnění

Ústav/klinika: II. interní klinika

Školitel: RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.30. ledna 2017

Intervence hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních příhod s využitím dietní intervence, nefarmakologické léčby a moderní farmakoterapie u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem

Ústav/klinika: 3. LF UK Praha, 1. interní klinika FNKV + Nemocnice Na Homolce, Praha

Školitel: MUDr. Filip Málek, Ph.D.


30. ledna 2017

Akutní účinky 4 typů diet na AMPK/MAPK signalizaci v periferních mononukleárních buňkách – studie FORD

Ústav/klinika: II. interní klinika FNKV a 3. LFUK

Školitel: MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.


30. ledna 2017

Lymfostáze jako modulátor expanze a zánětu tukové tkáně

Ústav/klinika: Ústav pro studium obezity a diabetu

Školitel: Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.


26. ledna 2017

Analýza modulačních účinků neurosteroidních látek na NMDA receptory

Ústav/klinika: Fyziologický ústav AV ČR

Školitel: Prof. MUDr. Ladislav Vyklický, PhD, DrSc.


26. ledna 2017

Studium epigenetických modifikací

Ústav/klinika: Ústav lékařské genetiky

Školitel: Doc. MUDr. Marie Černá, CSc.Poslední změna: 8. duben 2016 11:34 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor