• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabízená témata

16. února 2017

Informace o Post-Doctoral pozici v Nice, Francie

Search for a candidate to apply at a Post-Doctoral Fellow grant of the FRM (“Fondation pour la Recherche Médicale”). The application deadline is 15 June, 2017


13. února 2017

Epigenetické faktory ovlivňující neurogenezi u laboratorního potkana

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


5. února 2017

Genetická architektura hyperurikémie a dny

Ústav/klinika: Revmatologický ústav

Školitel: Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.


2. února 2017

Post-doctoral position with focus on neural plasticity and ischemic brain injury

The Regenerative Neuroimmunology Laboratory (Pekna Lab) at the Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Sweden


31. ledna 2017

Glukokináza jako příčina vzniku diabetu, familiární hyperglykémie a nádorových onemocnění

Ústav/klinika: II. interní klinika

Školitel: RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.30. ledna 2017

Intervence hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních příhod s využitím dietní intervence, nefarmakologické léčby a moderní farmakoterapie u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem

Ústav/klinika: 3. LF UK Praha, 1. interní klinika FNKV + Nemocnice Na Homolce, Praha

Školitel: MUDr. Filip Málek, Ph.D.


30. ledna 2017

Akutní účinky 4 typů diet na AMPK/MAPK signalizaci v periferních mononukleárních buňkách – studie FORD

Ústav/klinika: II. interní klinika FNKV a 3. LFUK

Školitel: MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.


30. ledna 2017

Lymfostáze jako modulátor expanze a zánětu tukové tkáně

Ústav/klinika: Ústav pro studium obezity a diabetu

Školitel: Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.


26. ledna 2017

Analýza modulačních účinků neurosteroidních látek na NMDA receptory

Ústav/klinika: Fyziologický ústav AV ČR

Školitel: Prof. MUDr. Ladislav Vyklický, PhD, DrSc.


26. ledna 2017

Studium epigenetických modifikací

Ústav/klinika: Ústav lékařské genetiky

Školitel: Doc. MUDr. Marie Černá, CSc.Poslední změna: 8. duben 2016 11:34 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor