Ubytování a stravování na UK

Ubytování

Informace o ubytování na UK naleznete na stránkách Kolejí a menz


Přednostní ubytování na kolejích UK

Studenti pregraduálního studia, kteří splňují následující podmínky přednostního přidělení ubytování na kolejích Univerzity Karlovy:


  • výrazný podíl na vědecko-výzkumné práci fakulty

  • spoluúčast při řešení projektů nebo grantů

  • spolupráce při prezentacích na konferencích a symposiích

  • zajišťování jiných dalších aktivit důležitých pro fakultu

si podají žádost na předepsaném formuláři s uvedením svých aktivit na studijní oddělení a to nejpozději do 10. června 2015 (včetně).


Žádost adresujte do rukou pana děkana.

Ubytování na Hlávkově koleji

V souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji. Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků (i těch, kteří pracují v ústavech Akademie věd ČR), kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli.

Více zde...

Program Flat Buddy

Nabídka ubytování pro studenty UK zdarma vrámci CIEE. Více o fungování a termínech v roce 2015 naleznete zde.Stravování

Stravování v menzách

Studenti se mohou stravovat ve studentských menzách. Více informací naleznete na www adrese: http://www.kam.cuni.cz/KAM-4.html


Přehled menz na UK naleznete rovněž na stránkách Kolejí a menz


Stravování v závodní jídelně FNKV (Informace od Stravovacího provozu FNKV) 

Studenti i zaměstnanci 3. LF UK mají rovněž možnost stravovat se ve stravovacím pavilonu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Studentům v tomto případě přispívá UK – Koleje a menzy na jedno hlavní jídlo částkou, která je na každý kalendářní rok stanovena MŠMT ČR. Rozdíl mezi cenou oběda a touto dotací platí studenti přímo v jídelně FNKV prostřednictvím speciální čipové karty. Bližší informace podá studijní oddělení fakulty.


Na základě složené vratné zálohy ve výši 200,-- Kč obdrží na studijním oddělení čipovou kartu strávníka. Tuto kartu si ve vestibulu závodní jídelny FNKV „nabijí“ penězi a dále ji budou používat k úhradě odebrané stravy. Vydané Karty jsou nepřenosné a na 1 kartu nelze v průběhu 24 hodin odebrat více než 1 dotované jídlo. Odběr nedotované stravy v jídelně FNKV není omezen. Jídelna je v provozu denně od 7.00 hodin. Doba výdeje oběda je od 11.00 do 14.00 hodin, večeře je od 17.00 do 19.00 hodin.Rekreace

Univerzita Karlova nabízí pro své zaměstnance, studenty i širokou veřejnost možnost rekreace ve vlastních objektech. Jsou to zařízení určená pro výuku a soustředění posluchačů UK a rekreaci zaměstnanců a další akce. Nacházejí se v nejkrásnějších místech České republiky.


Všechna zařízení jsou vybavena hřišti pro provozování různých sportů (např. tenis, fotbal, kulečník), ale také pro chvíle odpočinku. Výcviková střediska jsou vhodná pouze pro letní rekreaci, chaty v Krkonoších jsou vhodné pro celoroční rekreaci.


Více informací o objektech a cenách naleznete na stránkách UK http://www.cuni.cz/UK-305.html

Poslední změna: 15. září 2016 16:44 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor