Výběrová řízení na pracovní pozice vedoucích pracovníků a akademických pracovníků

Výběrová řízení vyhlášená 24. května 2017

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisují výběrové řízení na obsazení místa přednosty Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie24.05.2017

Výběrová řízení vyhlášená 16. května 2017

Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisují výběrové řízení na obsazení místa přednosty Radioterapeutické a onkologické kliniky16.05.2017

Výběrová řízení vyhlášená 12. května 2017

Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa – Odborný asistent-Asistent Kliniky anesteziologie a resuscitace (2 místa, úvazek á 0,1)12.05.2017
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa – Odborný asistent-Asistent Kliniky plastické chirurgie (1 místo, úvazek 0,1)12.05.2017
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa – Odborný asistent-Asistent Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie – Psychiatrické kliniky (1 místo, úvazek 0,1)12.05.2017
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa – Odborný asistent-Asistent Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie – Psychiatrické kliniky (1 místo, úvazek 0,2)12.05.2017
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa – Odborný asistent-Asistent Ústavu histologie a embryologie (1 místo, úvazek 0,3)12.05.2017

Výběrová řízení vyhlášená 28. dubna 2017

Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisují výběrové řízení na obsazení místa přednosty Oftalmologické kliniky28.04.2017Potřebné doklady k výběrovým řízením

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-627.html


Poslední změna: 27. září 2016 12:19 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor