Výběrová řízení na pracovní pozice vedoucích pracovníků a akademických pracovníků

Výběrová řízení vyhlášená 6. září 2017

Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Odborný asistent Kliniky otorinolaryngologie (1 místo, úvazek 0,3)06.09.2017
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Asistent Urologické kliniky (1 místo, úvazek 0,8)06.09.2017

Výběrová řízení vyhlášená 23. srpna 2017

Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Asistent Ústavu histologie a embryologie (1 místo, úvazek 0,3)23.08.2017
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Asistent Ústavu histologie a embryologie (1 místo, úvazek 0,2)23.08.2017Potřebné doklady k výběrovým řízením

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-627.html


Poslední změna: 27. září 2016 12:19 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor