Výběrová řízení na pracovní pozice vedoucích pracovníků a akademických pracovníků

Výběrová řízení vyhlášená 14. července 2017

Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Odborný asistent-Asistent Kliniky otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie ÚVN a 3. LF UK (1 místo, úvazek 0,1)14.07.2017Potřebné doklady k výběrovým řízením

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-627.html


Poslední změna: 27. září 2016 12:19 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor