Akademický senát

Předpisy a dokumenty 3. LF

Předpisy a dokumenty UK a VŠ

Komise při AS

Užitečné odkazy


Aktuality


29. září 2017

Vyhlášení voleb zástupců 3.LF do Akademického senátu UK

Předsednictvo Akademického senátu  Univerzity Karlovy vyhlásilo volby do Akademického senátu pro období 2018 – 2021 (1. 2. 2018 – 31. 1. 2021) na fakultách, které jsou pro účely voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy zařazeny do III. sboru.


26. září 2017

Kandidátní listina pro 1. kolo volby kandidáta na funkci děkana 3. LF UK

Byla zveřejněna kandidátní listina pro 1. kolo volby kandidáta na funkci děkana 3. lékařské fakulty UK, která se bude konat dne 25. 10. 2017. Představení kandidátů proběhne na zasedání Akademické obce v Syllabově posluchárně dne 17. 10. 2017 od 14,00 do 17,00 hod. V tuto dobu se ruší příkazem děkana 28/2017 veškerá výuka.


15. června 2017

Vyhlášení volby kandidáta na děkana 3. LF UK pro období 2018 - 2022

Akademický senát 3. LF UK na svém zasedání dne 13. června 2017 vyhlásil v souladu s §27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/98 Sb., čl. 10, odst. 1, písm. g) Statutu 3. LF a s čl. 19 Volebního a jednacího řádu AS 3. LF volbu kandidáta na děkana fakulty.


Archiv aktualit, RSS kanál


Poslední změna: 3. květen 2017 14:07 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor