• Aktuality

Aktuality


Vita Nostra Revue 2/2017

Vážení čtenáři, vychází druhé číslo Vita Nostra Revue v letošním roce. Věnuje se samozřejmě dění na fakultě i v nemocnici, studentským vědeckým i mimoškolním aktivitám, za zmínku jistě stojí studentská vědecká konference nebo otevření kavárny Malý Eden, která by měla sloužit jako jakési komunitní centrum. Velkým tématem tohoto čísla jsou ženy jakožto matky a jejich kariéra v medicíně, o svých zkušenostech krátce v anketě hovoří přední pedagožky fakulty a v rozsáhlejším textu téma aplikuje na obor urgentní medicíny také doktorka Jana Šeblová. Dalším důležitým medicínským tématem je paliativní péče. Představuje se paliativní tým, který nedávno vznikl na 1. interní klinice, a zároveň přetiskujeme rozhovor Ondřeje Nezbedy s doktorkou Irenou Závadou, primářkou hospice Cesta domů, který vyšel v jeho nové knize Průvodce smrtelníka. Neopomíjíme ani to, že uplynulo 25 let od založení ošetřovatelských studií na 3. lékařské fakultě a 100 let od narození známého pediatra profesora Václava Vojty. Samozřejmě nechybí komentáře předních českých novinářů, studentské texty, fotografie, umění a mnoho dalšího zajímavého čtení.

19. července 2017


Zveme nové studenty na Orientační týden 2017

Během Orientačního týdne se dozvíte mnoho zajímavého o Univerzitě Karlově, knihovnách a informačních zdrojích, financích, možnostech studia v zahraničí, informačním systému UK a zájmové činnosti studentů.

17. července 2017


Vyhlášení dodatečného výběrového řízení Erasmus+

Milé studentky, milí studenti, vzhledem k neočekávanému navýšení rozpočtu na studijní pobyty Erasmus+ 2017/2018 jsme se rozhodli vypsat dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty realizované v letním semestru 2017/2018*. Seznam neobsazených smluvních míst a další instrukce obdržíte v kanceláři Erasmus+. Vzhledem k letnímu provozu doporučujeme si předem sjednat schůzku nebo komunikovat e-mailem: marika.bendova@lf3.cuni.cz / kancelář 205.

 

* výběrové řízení se netýká studijních pobytů v zimním semestru 2017/2018 ani praktických stáží.

14. července 2017


Úřední hodiny Studijního oddělení v době letních prázdnin

Úřední hodiny v době letních prázdnin od 3. 7. do 1. 9. 2017 jsou ve středu od 9:00 hod. do 12:00 hod.

30. června 2017


Baillet Latour Health Prize

Baillet Latour Health Prize – belgické ocenění, které se uděluje za výsledky dosažené v biomedicínském výzkumu. Současná hodnota ocenění dosahuje výše 250 000 €. Téma pro rok 2018 je „Rakovina“. Témata na následující roky jsou „Kardiovaskulární onemocnění“, „Poruchy metabolismu“, „Infekční onemocnění“, „Neurologická onemocnění“. Uzávěrka nominací je 30. 9. 2017.

26. června 2017


Vyhlášení volby kandidáta na děkana 3. LF UK pro období 2018 - 2022

Akademický senát 3. LF UK na svém zasedání dne 13. června 2017 vyhlásil v souladu s §27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/98 Sb., čl. 10, odst. 1, písm. g) Statutu 3. LF a s čl. 19 Volebního a jednacího řádu AS 3. LF volbu kandidáta na děkana fakulty.

15. června 2017


26. května 2017 se konalo slavnostní shromáždění ke Zlaté promoci

Slavnostní shromáždění absolventů 3. lékařské fakulty ke Zlaté promoci se uskutečnilo dne 26. května 2017 od 16.00 hodin v prostorách Velké auly a recepčních místností Karolina Univerzity Karlovy. Srdečně přejeme našim absolventům hodně vitality a mnoho úspěchů do dalších let!

30. května 2017


Další úspěch pro 3. LF ve finále soutěže FameLab: Talking science

Po loňském úspěchu studentky Všeobecného lékařství Elišky Selinger, která se stala vítězkou českého finále a reprezentantkou ČR v mezinárodním kole v anglickém Cheltenhamu, zaznamenala 3. LF další ocenění ve finále této popularizační soutěže. Student 3. ročníku, Grygoriy Zolotaryov, získal za svůj příspěvek Cenu Akademie Věd. Z finále si tak odnesl odměnu v podobě přenosného projektoru.

23. května 2017


Věda na UK: video s kardioložkou prof. Zuzanou Moťovskou

Na univerzitním Youtube kanálu bylo publikováno další video z cyklu Věda na UK, tentokrát s kardioložkou prof. Zuzanou Moťovskou, která působí na 3. LF UK. Je vedoucí lékařkou Divize akutní kardiologie kardiologie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V roce 2015 získala cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu a klinické praxe v oblasti akutních koronárních syndromů, trombózy a antitrombotické léčby, které mají zásadní význam v prevenci a léčbě aterotrombózou podmíněných kardiovaskulárních nemocí. Podílela se mimo jiné také na knize Novinky v akutní kardiologii, ve které se ve svých kapitolách věnuje akutním koronárním syndromům, jako je diagnostický algoritmus nebo perioperační infarkt myokardu, nebo moderním způsobům léčby plicní embolie. S profesorkou Moťovskou natáčely studentky žurnalistiky Klára Mališová a Kateřina Zoubková.

12. května 2017
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor