• Aktuality

Aktuality


Vyhlášení 7. ročníků soutěže Neuron Impuls 2017

Cílem soutěže je podpořit originální a odvážné projekty základního vědeckého výzkumu v oborech: biologie, fyzika, chemie, matematika, medicína, společenské vědy a letos poprvé také computer science. Termín vložení přihlášek do soutěže je nejpozději do 31. března 2017

23. března 2017


Rozvrh cyklu Dětské univerzity v letním semestru 2017

Dnešním dnem začíná cyklus Dětské univerzity pro žáky 2. stupně základních škol a studenty I - IV ročníku osmiletých gymnázií. Podívejte se na rozvrh celého cyklu, který bude probíhat v letním semestru 2017 od 22.3. do 31.5

22. března 2017


Vyhlášení vyběrového řízení Erasmus+praktické stáže 2017/2018

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018, které se bude konat 24. dubna 2017 od 14:00 hod v kanceláři 336 (3. LF, 3. patro).

22. března 2017


Zapoj se do CIEE Flat Buddy Programu

Chceš zažít příští semestr nová dobrodružství?

Chceš si zlepšit angličtinu a být v každodenním kontaktu s rodilými mluvčími?

A co navíc bydlet zadarmo v centru Prahy?

Pojď se seznámit s Flat Buddy Programem a organizací CIEE

20. března 2017


Závěrečný den Dětské univerzity byl věnován etice a završila ho promoce

Dne 8.3.2017 proběhl závěrečný seminář Dětské univerzity 3. LF UK - tentokrát věnovaný etice ve zdravotnictví pod vedením Dr. Barbory Hřebíkové. Zápal a zájem, s jakými děti k prezentovaným kasuistikám a scénkám přistupovaly byl ohromující. Bezprostředně po skončení semináře následovalo slavnostní zakončení prvého běhu Dětské univerzity. Děti a zejména jejich rodiče a blízcí (ale i někteří vyučující) téměř zaplnili Syllabovu posluchárnu, kde proběhla "Dětská promoce" - po zaznění tónů Gaudeamus Igitur předali Dr. Svobodová, Dr. Marx a Dr. Fontana absolventské diplomy a odznaky. Následovaly gratulace příbuzných, předávání květin i věcných darů a velmi intenzívní fotografování - jako na promoci "dospělé".

10. března 2017


Ceny rektora 2016 obdrželi 8. 3. 2017 čtyři studenti 3. LF

Dne 8. 3. 2017 byly v reprezentativních prostorách Karolina slavnostně předány ceny nejlepším studentům UK. Z naší fakulty obdrželi ocenění čtyři studenti. Cenu Karla Weignera převzali Bc. Viera Margeťáková a MUDr. Jakub Štefela, Mimořádnou cenu rektora převzali David Adam a Lukáš Malý. Gratulujeme všem oceněným!

9. března 2017


Benefitní program pro zaměstnance Univerzity Karlovy v březnu 2017

UK se snaží neustále rozšiřovat nabídku výhod, které mohou zaměstnanci UK a členové absolventského Klubu Alumni UK čerpat u spolupracujících organizací na základě předložení univerzitního průkazu. V posledních týdnech se seznam partnerů rozšířil o nové položky. Za upozornění stojí především čerstvě navázaná spolupráce se společností Eurolines, u které lze v nadcházejícím období využít při nákupu mezinárodních jízdenek dvou zajímavých akcí.

6. března 2017


Nejlepší vysoké školy v roce 2017 - vynikající výsledek 3. LF UK

Časopis TÝDEN již podruhé přináší unikátní srovnání českých univerzit a vysokých škol. Vynikající výsledek 3. LF UK! Naše fakulta se umístila na druhém místě hodnocení v kategorii Zdravotnictví, lékařství, farmacie, na prvním místě v hodnocení lékařských fakult Univerzity Karlovy a na třetím místě ze všech hodnocených kategorií.

22. února 2017


Přednášky z cyklu Medicína jako věda, letní semestr

Zveme Vás na nové přednášky v letním semestru akademického roku 2016/2017. Cyklus přednášek Medicína jako Věda má za cíl širokému publiku přiblížit rozmanité aspekty světa vědy v medicíně, a to prostřednictvím projevů osobností světového formátu, rozvíjejících se doktorandů i studentů pracujících na svých SVA.

22. února 2017


Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, letní semestr 2016/2017

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.

16. února 2017


Velké semináře interních oborů, letní semestr 2016/2017

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Syllabově či Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

16. února 2017


Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, letní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v letním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru). Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.

14. února 2017


Studentská vědecká konference 3. LF UK 2017

Konference se bude konat v úterý 23. května 2017. Podobně jako v loňském roce bude rozdělena na přednášky a posterovou sekci s tím, že většina prezentací bude v podobě posterů. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. V rámci posterové sekce proběhne řízená diskuse s 5-minutovou prezentací soutěžícího. Formulář pro abstrakta se otevře dnem 1. 3. na stránkách konference. Deadline pro odevzdání abstrakt je 9. 4. 2017.

14. února 2017


IPSC připravilo nové semináře pro studenty i zaměstnance

Rádi bychom Vás upozornili na semináře o studiu v zahraničí a semináře na podporu rozvoje kariéry, které v tomto semestru pořádá Informační, poradenské a sociální centrum RUK. Tyto vzdělávací semináře jsou pro studenty UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.

10. února 2017


Semináře o rozvoji pedag. kompetencí doktorandů a akad. pracovníků UK

V letním semestru AR 2016/2017 se uskuteční první semináře na téma rozvoje pedagogických kompetencí doktorandů a akademických pracovníků Univerzity Karlovy. Cílem těchto seminářů je rozvoj pedagogických dovedností, a to např. výukovými metodami, které bývají obecně charakterizovány jako „student-centered“. Sérii prvních čtyř seminářů na toto téma otevře hostující profesorka Sarah Leupen, University of Maryland, Baltimore County. Certifikovaná lektorka pro oblast student-centered learning, team-based learning metod.

9. února 2017


Vita Nostra Revue 4/2016

Vychází další číslo čtvrtletníku Vita Nostra Revue. Věnuje se převážně událostem posledních tří měsíců roku 2016 – Týdnu vědy a techniky, konferenci Stárnutí, návštěvě profesora Diehla a mnoha dalším studentským aktivitám. Opět se zabýváme tématem bezdomovectví a péče o lidi bez domova a zveřejňujeme také další názory na vzdělávání zdravotních sester. Nechybí velmi čtivý text z oboru urgentní medicíny od Jany Šeblové, přinášíme také zamyšlení nad návštěvou profesora Zimbarda a ukázku z druhého dílu knihy Homo Psychoticus, kterou napsala mladá žena trpící duševní nemocí. Velmi zajímavé jsou komentáře a názory předních českých publicistů, přepisy promočních projevů profesora Anděla či přepis projevu Petra Pitharta z Albertova 17. listopadu. Na své si tentokrát přijdou i milovníci výtvarného umění. Přejeme příjemné čtení!

31. ledna 2017
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor