• Aktuality

Aktuality


Změna úředních hodin Studijního oddělení ve dnech 19. - 29. 9. 2017

Ve dnech od 19. 9. 2017 do 29. 9. 2017 se z důvodu zápisu do vyššího úseku studia mění úřední hodiny Studijního oddělení, a to na pondělí - pátek od 8:00 hod. do 13:00 hod. s výjimkou 28. 9. 2017 – státní svátek.

19. září 2017


Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v zimním semestru 2017/2018

Pro letní semestr akademického roku 2017/2018 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to English for Academics – s rodilým mluvčím a Němčina pro lékaře. Zápis do kurzů bude ukončen 6. října 2017. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2300,- Kč/1 semestr.

19. září 2017


IPSC připravilo nové semináře o studiu v zahraničí

Rádi bychom Vás upozornili na semináře o studiu v zahraničí, které v tomto semestru pořádá Informační, poradenské a sociální centrum RUK. Tyto vzdělávací semináře jsou pro studenty UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.

7. září 2017


Žáci 1. stupně ZŠ se mohou opět přihlašovat do Dětské univerzity

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí žákům 2. – 5. třídy 1. stupně základní školy v zimním semestru akademického roku 2017-2018 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita. Účast v projektu je bezplatná. Přihlášení bude probíhat pouze elektronicky. Přihlašování bude spuštěno 7. 9. 2017 v 16:00 hodin. Přijato bude prvních 26 dětí.

4. září 2017


IPSC UK pořádá integrační kurz Vítejte v České republice

Zveme Vás k účasti na adaptačně integračním kurzu, na kterém získáte veškeré potřebné informace o pobytu a životě v České republice. Nespoléhejte se na informace z druhé ruky a neplaťte za ně zbytečně! Kurz bude probíhat v anglickém jazyce.

30. srpna 2017


Říjnové slevy v knihkupectví Karolinum

Knihkupectví Karolinum nabízí v říjnu pro studenty slevy 20 % na tištěné i elektronické tituly Nakladatelství Karolinum. Sleva platí i pro nákup v e-shopu, kde zároveň naleznete kompletní nabídku titulů. Všechny nabízené tištěné tituly máme skladem, a proto si je můžete vyzvednout v prodejně již druhý den po objednání.

28. srpna 2017


Vita Nostra Revue 2/2017

Vážení čtenáři, vychází druhé číslo Vita Nostra Revue v letošním roce. Věnuje se samozřejmě dění na fakultě i v nemocnici, studentským vědeckým i mimoškolním aktivitám, za zmínku jistě stojí studentská vědecká konference nebo otevření kavárny Malý Eden, která by měla sloužit jako jakési komunitní centrum. Velkým tématem tohoto čísla jsou ženy jakožto matky a jejich kariéra v medicíně, o svých zkušenostech krátce v anketě hovoří přední pedagožky fakulty a v rozsáhlejším textu téma aplikuje na obor urgentní medicíny také doktorka Jana Šeblová. Dalším důležitým medicínským tématem je paliativní péče. Představuje se paliativní tým, který nedávno vznikl na 1. interní klinice, a zároveň přetiskujeme rozhovor Ondřeje Nezbedy s doktorkou Irenou Závadou, primářkou hospice Cesta domů, který vyšel v jeho nové knize Průvodce smrtelníka. Neopomíjíme ani to, že uplynulo 25 let od založení ošetřovatelských studií na 3. lékařské fakultě a 100 let od narození známého pediatra profesora Václava Vojty. Samozřejmě nechybí komentáře předních českých novinářů, studentské texty, fotografie, umění a mnoho dalšího zajímavého čtení.

19. července 2017


Zveme nové studenty na Orientační týden 2017

Během Orientačního týdne se dozvíte mnoho zajímavého o Univerzitě Karlově, knihovnách a informačních zdrojích, financích, možnostech studia v zahraničí, informačním systému UK a zájmové činnosti studentů.

17. července 2017


Vyhlášení dodatečného výběrového řízení Erasmus+

Milé studentky, milí studenti, vzhledem k neočekávanému navýšení rozpočtu na studijní pobyty Erasmus+ 2017/2018 jsme se rozhodli vypsat dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty realizované v letním semestru 2017/2018*. Seznam neobsazených smluvních míst a další instrukce obdržíte v kanceláři Erasmus+. Vzhledem k letnímu provozu doporučujeme si předem sjednat schůzku nebo komunikovat e-mailem: marika.bendova@lf3.cuni.cz / kancelář 205.

 

* výběrové řízení se netýká studijních pobytů v zimním semestru 2017/2018 ani praktických stáží.

14. července 2017


Baillet Latour Health Prize

Baillet Latour Health Prize – belgické ocenění, které se uděluje za výsledky dosažené v biomedicínském výzkumu. Současná hodnota ocenění dosahuje výše 250 000 €. Téma pro rok 2018 je „Rakovina“. Témata na následující roky jsou „Kardiovaskulární onemocnění“, „Poruchy metabolismu“, „Infekční onemocnění“, „Neurologická onemocnění“. Uzávěrka nominací je 30. 9. 2017.

26. června 2017


Vyhlášení volby kandidáta na děkana 3. LF UK pro období 2018 - 2022

Akademický senát 3. LF UK na svém zasedání dne 13. června 2017 vyhlásil v souladu s §27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/98 Sb., čl. 10, odst. 1, písm. g) Statutu 3. LF a s čl. 19 Volebního a jednacího řádu AS 3. LF volbu kandidáta na děkana fakulty.

15. června 2017
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor