OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Informace o vývoji v Operačním programu Výzkum Vývoj Vzdělávání MŠMT 2014-2020

13. 5. 2015 schválila Evropská komise Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), očekává se tedy, že Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy začne v následujících měsících s uveřejňováním konkrétních výzev jak v tzv. Prioritní ose 1 (Posilování kapacit pro kvalitní výzkum), tak v Prioritní ose 2 (Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj).  Zatímco z Evropského sociálního fondu budou financovány neinvestiční aktivity (součást Prioritní osy 2), z Evropského fondu pro regionální rozvoj naopak investiční aktivity (Prioritní osa 1).


Anotace projektů vytvořené počátkem roku 2015na 3. LF UK byly zaslány na Rektorát Univerzity Karlovy, kde je v současné době posuzována jejich kompatibilita s projekty ostatních fakult Univerzity Karlovy.  V relativně krátké době (nejspíše podzim 2015) je možné očekávat vydání první výzvy OP VVV a je potřeba se připravit na zahájení prací na jednotlivých projektech, které budou pro danou výzvu vhodné.


Prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.

Proděkan pro podporu vědy


Poslední změna: 4. červen 2015 13:12 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor