• Věda a výzkum

Věda a výzkum


 

 


Aktuálně


Vyhlášení 20. ročníku Ceny Wernera von Siemense


Cena Wernera von Siemense má za cíl oceňovat nejlepší diplomové, doktorské a vědecké práce a nejlepší pedagogy vysokých škol se zaměřením na technické obory a přírodní vědy – hledáme a oceňujeme nejlepší studenty, mladé vědce a pedagogy.


Pokud se rozhodnete podat přihlášku, prosím o zaslání informace o jejím podání na odd. vědy 3. LF UK k rukám paní Skálové: jana.skalova@lf3.cuni.cz , (tel. č.: 267 102 363, linka 2363), do předmětu zprávy uveďte heslo „Cena-Siemens 2017“.


Podrobné podmínky Ceny Wernera von Siemense spolu s přihláškami do jednotlivých kategorií a další informace potřebné k nominaci naleznete na stránkách Siemensu: www.siemens.cz/cenasiemens


Podávání přihlášek bude ukončeno k 27. listopadu 2017.


Počet přihlášených studentů od vedoucího práce není omezen, ani počet nominací za univerzitu.


Vítězové si rozdělí odměny v celkové výši 1 000 000 Kč v následujících kategoriích, a navíc 5 000 Kč získá ten, kdo doporučí vítěze.Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu


300 000 Kč


Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace300 000 Kč


Nejlepší diplomová práce


1. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce

2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce


Nejlepší disertační práce


1. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce

2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce


Nejlepší pedagogický pracovník100 000 Kč


Zvláštní ocenění 1 „Nejlepší disertační práce napsaná ženou“


20 000 Kč studentka


Zvláštní ocenění 2 „Ocenění za překonání překážek při studiu“


20 000 Kč student

Doporučení vítěze5 000 Kč doporučující

Poslední změna: 4. září 2017 11:00 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor