Nabídky pracovních míst z ResearchJobs.cz

Docent Chirurgické kliniky

3. lékařská fakulta UK - Chirurgická klinika (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení akademického místa Docent Chirurgické kliniky (1 místo úvazek 1,0) Kvalifikační požadavky: - vysokoškolské vzdělání lékařského směru, vědeckopedagogi

Postdoc – bioinformatician

CEITEC MU - Lysak lab (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

The Director of Central European Institute of Technology (CEITEC MU) opens a position POSTDOC - BIOINFORMATICIAN Description CEITEC is a scientific centre in the fields of life sciences, advanced materials and technologies whose aim is to establish itself as a recogni

Akademický pracovník se zaměřením na mikrobiologii

Fakulta technologická UTB - Ústav inženýrství ochrany životního prostředí (Zlínský kraj)

Plný úvazek

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro Ústav inženýrství ochrany životního prostředí - akademický pracovník se zaměřením na Mikrobiologii. Požadavky:
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách, pro projekt Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách, reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465, v rámci OP VVV, PO 1

Odborný/ná asistent/ka v oboru Mikrobiologie nebo Biochemie (3 pozice)

Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT - Ústav biochemie a mikrobiologie (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě potravinářské a biochemické technologie: • Odborný/ná asistent/ka v oboru Mikrobiologie nebo Biochemie na Ústav biochemie a mikrobiologie  (3x

Přednosta/přednostka Ústavu fyzioterapie

Fakulta zdravotnických věd UP - Ústav fyzioterapie (Olomoucký kraj)

Částečný úvazek

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků s termínem nástupu od 1. ledna 2018. Přednosta/přednostka Ústavu fyzioterapie Počet obsazovaných míst: 1 Výše úvazku: 0,5 tj. 20 hodin týdně Požadavky:  

Odborný asistent – zaměření na ekologii živočichů a znalost matematického modelování

Agronomická fakulta MENDELU - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst akademického pracovníka

Výzkumný nebo vědecký pracovník v oblasti mikrobiologie (se zaměřením na environmentální mikrobiologii)

Fakulta chemicko-technologická UPa - Ústav environmentálního a chemického inženýrství (Pardubický kraj)

Plný úvazek

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav environmentálního a chemického inženýrství přijme 1 pracovníka/pracovnici na pozici VÝZKUMNÝ NEBO VĚDECKÝ PRACOVNÍK  Charakteristika práce: spolupodílet se

Vědecko-výzkumný pracovník do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách – technologie ochrany životního prostředí

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (Liberecký kraj)

Částečný úvazek

Ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, vypisuje výběrové řízení na místo: PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH - C2/08280/3
Děkan Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci vypisuje výběrové řízení na pozici: ODBORNÝ ASISTENT/ASISTENT PRO FAKULTU ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Charakteristika: ná

Postdoktorand v laboratoři rybí protistologie (bioinformatik)

Biologické centrum AV ČR - Parazitologický ústav (Jihočeský kraj)

Plný úvazek

Laboratoř rybí protistologie na Parazitologickém ústavu Akademie věd České republiky hledá zkušeného bioinformatika/programátora (na plný pracovní úvazek, minimálně 2 roky), který bude schopen analyzovat složitá genomická data. Studujeme evolučně velmi rychle se vyvíjející linii parazitických žahavců (Myxozoa, český...

Klíčový vědecký pracovník – oblast senzorů založených na nukleových kyselinách

Biofyzikální ústav AV ČR - Oddělení biofyzikální chemie a molekulární onkologie (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Ředitelka Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Královopolská 135, 612 65 Brno vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Klíčový vědecký pracovník do projektu s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477

Vedoucí kontroly kvality v čistých prostorách

Ústav makromolekulární chemie AV ČR (Hlavní město Praha)

Částečný úvazek

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Heyrovského nám. 2, Praha 6, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. O Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník Výzkumný a v

Vědecko-výzkumný pracovník – výzkumný tým Hospodaření se živinami v agrosystémech

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i. Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně hledá pro výzkumný tým „Hospodaření se živinami v agrosystémech“ vhodného uchazeče na pozici VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK

Asistent Kliniky dětí a dorostu

3. lékařská fakulta UK - Klinika dětí a dorostu (Hlavní město Praha)

Částečný úvazek

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení akademického místa Asistent Kliniky dětí a dorostu (1 místo úvazek 0,2) Kvalifikační požadavky: - vysokoškolské vzdělání lékařského

Vědecký, výzkumný a vývojový pracovník – postdoktorand: obor ekologie lesa

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU - Katedra ekologie lesa (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: Vědecký, výzkumný a vývojový pracovník - postdoktorand na katedru ekologie lesa pro obor ekologie lesa.

Senior Laboratory Technican / Transgenic Core Specialist (Embryonic Stem Cells / Transgenesis)

Institute of Molecular Genetics ASCR - BIOCEV / Czech Centre for Phenogenomics (Středočeský kraj)

Plný úvazek

The Czech Centre for Phenogenomics (CCP) invites applications for the following open position SENIOR LABORATORY TECHNICIAN/ TRANSGENIC CORE SPECIALIST (EMBRYONIC STEM CELLS/ TRANSGENESIS) The Transgenic and Archiving Module of the CCP (http://www.phenogenomics.cz/

Open Position: Laboratory for genetics of behaviour

Přírodovědecká fakulta UK - BIOCEV / Department of Zoology (Středočeský kraj)

Plný úvazek

We are seeking a motivated scientist to join the Laboratory for genetics of behaviour at BIOCEV (Pavel Stopka Lab), Faculty of Science, Charles University, Vestec. Successful postdoctoral fellow applicant will study the role of microbiota in the evolution of chemical communication and immunity. Eligible candidates should hold Ph.D. in genetics,...

Technician – The Production Unit of the Transgenic and Archiving Module of the CCP

Institute of Molecular Genetics ASCR - BIOCEV / Czech Centre for Phenogenomics (Středočeský kraj)

Plný úvazek

The Czech Centre for Phenogenomics (CCP) invites applications for the following open position The Production Unit of the Transgenic and Archiving Module of the CCP (http://www.phenogenomics.cz/) is currently seeking a motivated technician to join our international team. Your key respons

Asistent Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno a LF MU (2 pozice)

Lékařská fakulta MU - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie (Jihomoravský kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty MU vypisuje pro Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno a LF MU výběrové řízení na 2 místa asistent  s kratší týdenní pracovní dobou. Požadavky: vzdělání v magisterském programu lékařské fakulty (obor všeobecné lékařství, zubní lék

Odborný asistent se zaměřením na gynekologii a porodnictví (3 místa)

Lékařská fakulta OU - Gynekologicko-porodnická klinika (Moravskoslezský kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení pracovních míst: odborný asistent se zaměřením na gynekologii a porodnictví 3 místa s pracovním úvazkem 0,1 pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Předpokládaný nástup:

Odborný asistent se zaměřením na geriatrii a gerontologii

Lékařská fakulta OU - Katedra interních oborů (Moravskoslezský kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení pracovního místa: odborný asistent se zaměřením na geriatrii a gerontologii 1 místo s pracovním úvazkem 0,15 pro Katedru interních oborů Předpokládaný nástup: 1. pr

PhD position in genome editing technologies (ESR) for the Marie Skłodowska Curie ETN-training network “Improving Genome Editing Efficiency” (IMGENE)

Institute of Molecular Genetics ASCR - The Czech Centre of Phenogenomics (Středočeský kraj)

Plný úvazek

The Czech Centre of Phenogenomics, Institute of Molecular Genetics ASCR invites applications for the following open position 1 PhD position in genome editing technologies (ESR) for the Marie Skłodowska Curie ETN-training

Učitel/učitelka Ústavu lékařské biologie a genetiky

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové - Ústav lékařské biologie a genetiky (Královéhradecký kraj)

Plný úvazek

Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo učitele/učitelky Ústavu lékařské biologie a genetiky s úvazkem 1,0 (zástup za mateřskou dovolenou): Požadavky: absolvent/absolventka magisterského studijního programu lékařské, přírodověde

Učitel/učitelka pro Dětskou kliniku

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové - Dětská klinika (Královéhradecký kraj)

Částečný úvazek

Děkan Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v  Hradci Králové vypisuje: Výběrové řízení na místo učitele/učitelky s úvazkem 0,2 pro Dětskou kliniku, LF a FN Hradec Králové Požadavky: Absolvent/absolventka magisterského studijního programu Všeobecné lékařství, zájem o pedagogickou, pu

Post-Doc position – Photoprotective antenna protein dynamics: from live cells to algal proteoliposomes

Institute of Microbiology CAS - ALGATECH Centre (Jihočeský kraj)

Plný úvazek

ABSTRACT OF VACANCY CALL Post-Doc position “Photoprotective antenna protein dynamics: from live cells to algal proteoliposomes”. Proposed starting date: January 2018. Description We are lo

PhD Positions in Medical Biology Research – Receptor Tyrosine Kinase (RTK) Signaling

Faculty of Medicine MU - Department of Biology (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

PhD Positions in Medical Biology Research - Receptor Tyrosine Kinase (RTK) Signaling Department of Biology, Faculty of Medicine of Masaryk University, Brno, Czech Republic Deadline:           By 30 April 2018 (with official interview in the 2nd half of June) Start date

PhD Positions in Medical Biology Research – Recombination and DNA Repair

Faculty of Medicine MU - Department of Biology / Laboratory of Recombination and DNA Repair (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

PhD Positions in Medical Biology Research – Recombination and DNA Repair Department of Biology, Laboratory of Recombination and DNA Repair, Faculty of Medicine of Masaryk University, Brno, Czech Republic Deadline:            March 31, 2018 Start date:

PhD position – Pluripotent Stem Cell Research Team

Faculty of Medicine MU - Department of Biology (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

PhD position – Pluripotent Stem Cell Research Team Department of Biology, Faculty of Medicine of Masaryk University, Brno, Czech Republic Deadline: March 31, 2018 Start date: September 2018 LABO

PhD/Postdoc in biomedical research: Inhibition of DNA repair nucleases – from biological probe to cancer therapy

Faculty of Medicine MU - Department of Biology / Laboratory of Recombination and DNA Repair (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

PhD/Postdoc in biomedical research: Inhibition of DNA repair nucleases – from biological probe to cancer therapy Laboratory of Recombination and DNA Repair, Faculty of Medicine, Masaryk University We invite applications for a PhD studentship and a Postdoctoral position from applicants with an enthusiastic

Přednosta Kardiochirurgické kliniky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

3. lékařská fakulta UK - Kardiochirurgická klinika 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisují výběrové řízení na obsazení místa: Přednosta Kardiochirurgické kliniky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vino

Postdoctoral Researcher – Cellular and Molecular Immunoregulation

St. Anne’s University Hospital Brno - The International Clinical Research Center (ICRC) / Centre for Translational Medicine (CTM) (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

We are seeking a motivated postdoctoral fellow with a background in immunology and cell biology who will join the team of Dr. Jan Frič focused on cell signaling control of innate immune response and inflammatory regulation of hematopoiesis. The Cellular and Molecular Immunology Group is part of Centre for Translational Medicine (CTM) at the...

MUNI Award in Science and Humanities

Masaryk University (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Rector of Masaryk University invites applications for: MUNI Award in Science and Humanities Excellent scientists of any field of science are invited to apply to gain the MUNI Award in Science and Humanities.   The Award offers the opportunity to get: Tenure track with

Asistent / odborný asistent I. interní kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny a LF MU

Lékařská fakulta MU - I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny a LF MU (Jihomoravský kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty MU vypisuje pro I. interní kardioangiologickou kliniku FN u sv. Anny a LF MU  výběrové řízení na pozici asistent / odborný asistent s kratší týdenní pracovní dobou (úvazek 0,2) Požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru (MUDr.) atestace z oboru Ka

PhD/postdoc position in the Centre of Reconstructive Neuroscience (NeuroRecon)

Institute of Experimental Medicine AS CR - Centre of Reconstructive Neuroscience (NeuroRecon) (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Institute of Experimental Medicine of the Czech Academy of Sciences offers a PhD/postdoc position in the Centre of Reconstructive Neuroscience (NeuroRecon) Project: Study of alterations of the extracellular matrix in the central nervous system during pathological conditions Alterations of the extracellular ma

Vědecký pracovník/vědecká pracovnice v laboratoři

1. lékařská fakulta UK - BIOCEV (Středočeský kraj)

Částečný úvazek

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta – pracoviště BIOCEV nabízí pozici Vědecký pracovník/vědecká pracovnice v laboratoři (částečný úvazek) Pracoviště: BIOCEV, Průmyslová 595, 25

Ředitel Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Rada Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. vyhlašuje v

PhD Position in Organic Synthesis and Medicinal Chemistry

St. Anne’s University Hospital Brno - The International Clinical Research Center (ICRC) (Jihomoravský kraj)

Částečný úvazek

About FNUSA-ICRC The International Clinical Research Center of St. Anne's University Hospital in Brno (FNUSA-ICRC), the Czech Republic is a new-generation research center focusing on research and development mainly in the fields of cardiovascular and neurological diseases. We are a top Central European research center with more

Post-doc position at the Department of Neurochemistry

Institute of Physiology CAS - Department of Neurochemistry (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic (https://www.fgu.cas.cz/en) announces a call for applications for a post-doc position at the Department of Neurochemistry headed by Jan Jakubík, Ph.D. The position will be available for 3 years with a possibl

Post-doctoral position in pain research

Institute of Physiology CAS - Department of Functional Morphology (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic (https://www.fgu.cas.cz/en) opens a position at the Department of Functional Morphology headed by Jiri Palecek M.D. ,Ph.D. for a POST-DOCTORAL POSITION IN PAIN RESEARCH The postdoctoral position is availab

Principal Investigator – Epidemiology/Preventive Medicine

St. Anne’s University Hospital Brno - Kardiovize Brno 2030 research group (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

International Clinical Research Center of St. Anne’s University Hospital Brno (FNUSA-ICRC) is a new-generation  research center with over 200 researchers. We focus mainly on cardiovascular, neurological and oncological diseases trying to find new methods, technologies and medicaments for their effective prevention and treatment. We are...

Postdoc position (Corticospinal tract regeneration)

Institute of Experimental Medicine AS CR - Centre of Reconstructive Neuroscience (NeuroRecon) (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Postdoc position (Corticospinal tract regeneration) available in the Institute of Experimental Medicine Regeneration of axons in the damaged spinal cord has been a central aim of neuroscience for many decades. Long-distance axon regeneration with accurate connections is the only way to bring back substantial function after spina

Vedoucí aplikační skupiny lifescience

TESCAN ORSAY HOLDING, a.s. (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

VEDOUCÍ APLIKAČNÍ SKUPINY LIFESCIENCE Jste zkušený biolog? Baví Vás práce s lidmi a máte zkušenosti s vedením týmu, nebo s vedením projektů? Umíte lidi kolem sebe motivovat, podporovat a rozvíjet? Chcete dělat tvůrčí práci a být důležitým článkem špičkové firmy v oblasti


Poslední změna: 7. červen 2017 16:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor